Защита на лични данни

3Д Лазер Фотос гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

Всички лични данни се пазят и са защитени на сървърите на 3Д Лазер Фотос

3Д Лазер Фотос се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.

При регистрация в 3Д Лазер Фотос всяко лице предотставя своите лични данни като две имена, e-mail, телефонен номер и адрес напълно доброволно. Данните като две имена, адрес и телефон се разкриват пред трета страна (куриерската фирма) с цел изпълнение на поръчката.

Възможно е потребител да попадне на проучване осъществено от 3Д Лазер Фотос с цел проучване на потребителските нагласи. Резултатите от това проучване, няма да бъдат публикувани на страницете на 3Д Лазер Фотос, нито предоставяни или разкривани пред трети страни.

3Д Лазер Фотос има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на 3Д Лазер Фотос или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на 3Д Лазер Фотос, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.